Vad krävs för att hålla i skidskola i Vettenbacken?

Arbetet består i att under fem helger i januari och februari ha alpin skidskola med nybörjare (barn) mellan 11:00 och 12:00. 

Målet är att varje barn ska kunna åka nedför skidbacken på egen hand och på ett sådant sätt att hon/han kan utveckla sin skidåkning på egen hand.

Du får, vid behov, utbildning genom föreningens försorg. Vi brukar använda oss av Friluftsfrämjandets utbildning i Härjedalen.

Vi förutsätter att du kan åka skidor och att du har god hand med barn.

Aktuella datum för skidskola i Vettenbacken 2015 är:

(återkommer!)